Välkommen till Esperuds gård

           Välkommen till Esperuds gård!     

 

Anders och Torbjörn utför alla inom jordbruk förekommande arbeten.

samt första och andra gallring med Rottne 2002

 

Kontakta

Anders på  070 3410191  eller maila

Torbjörn 070 3410181 eller maila

 

Traktorer

 
              
Snöröjning med John Deere.                                      Rapidsådd, 3 m.
 
                   
Skogs avverkning med Rottne                                             Tröskning
 
 

Startsidan

 

 


 

Esperuds Gård 694 99 Skyllberg tel 0583 40144, Anders 070 3410191 Madeleine 070 5457825