Välkommen till Esperuds gård!     

 

 

 

 

Kontakta oss för mer info

Anders Lundbom 070-3410191, 0583-40144 (maskin, foder, lantbrukssysslor, bo på lantgård)

Torbjörn Lundbom 070-3410181, 0583-40068 (maskin, lantbrukssysslor)

Madeleine Bergvall 070-5457825, 0583-40144 (hästar, bo på lantgård, foder)

Esperuds Gård 690 45 Åsbro tel 0583 40144, Anders 070 3410191 Madeleine 070 5457825